Sportsskader

Har du trænet for meget eller har været uheldig at få en skade, kan massage lokalt på stedet lindre smerten. Alt efter skadens størrelse og hvor længe du har haft den, vil behandling med massage øge muligheden for at komme hurtigere i gang igen. Evt. arvæv fra tidligere skader kan ligeledes smidiggøres af massage.